Jaarcongres Gelders Energieakkoord 2018

Nijmegen - Gelders Energieakkoord. Foto Rob Voss - www.robvoss.nl

Op 1 februari 2018 vond het 3e GEA jaarcongres plaats, in de European Green Capital van 2018, Nijmegen. Ruim 650 deelnemers kwamen naar De Vereeniging in Nijmegen om kennis te delen en inspiratie op te doen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Thema dit jaar was ‘Dit is het moment. Energietransitie in Gelderland. Wat doe jij?’ Ingrid Thijssen (Alliander), Derk Loorbach (Drift), Asje van Dijk (voorzitter GEA), Piet de Klein (wethouder Beuningen), Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen) en Jan Rotmans (hoogleraar energietransitie): dat was de line-up van het Jaarcongres, een line-up om in actie te komen.

Natasja van den Berg en Thijs de la Court, Algemeen Secretaris van het GEA, sloten de avond af met de top 5 aan adviezen voor coalitieakkoorden voor na de gemeenteraadsverkiezingen. Deze adviezen zijn in het middagprogramma samengesteld door de deelnemers. Tientallen tips en aanbevelingen staan klaar voor de college-akkoorden die daarop volgen. Klimaat en energie worden in álle Gelderse gemeenten een thema van belang. Het team van het Gelders Energieakkoord zal adviezen, tips en aanbevelingen persoonlijk inbrengen in alle Gelderse coalitieonderhandelingen. De top 5 aan adviezen is geschreven in de vorm van een ‘commitment’ van de te vormen coalities.

Datum: 1 februari 2018
Opdrachtgever: Gelders Energieakkoord
Locatie: De Vereeniging in Nijmegen
Dagvoorzitter: Natasja van den Berg
Fotografie: Rob Voss
Onze werkzaamheden: organisatie van het congres, communicatie, vormgeving, deelnemersregistratie, samenstellen programma, invulling geven aan werkvorm, informatievoorziening en verslaglegging.