Voor wie?

Mijn klanten zijn overheden of samenwerkingsverbanden van ondernemers, overheid en onderwijs.

Je herkent het vast: er is beleid ontwikkeld, er zijn doelen vastgesteld en de ambities zijn hoog. Je wilt iets bereiken bij je inwoners of bij de ondernemers in jouw gebied. Toch merk je dat er een enorme afstand blijft tussen wat je wilt bereiken en wat er daadwerkelijk op gang komt. Waar worden de mensen nu warm van? En hoe komen ze in beweging?

Ik help je om je doelgroep écht te bereiken. Niet in overheidstaal, maar in woorden die ervoor zorgen dat mensen echt gaan meebewegen. Daarbij maak ik gebruik van beïnvloedingsprincieps, de werking van ons brein en de drijfveren van mensen. En daar heb ik, samen met mijn team collega's en met mijn netwerkpartners, al hele mooie resultaten mee bereikt!.